Popis cesty do HolidayParku Mlázovy

Ze severu

Z Plzně se vydáte po silnici č. 27 (E 53) směrem na Klatovy. Z Klatov budete pokračovat po silnici č. 22 směrem na Horažďovice. Po cca 13 km odbočíte doprava na silnici č. 187 směr Kolinec - Sušice. V Kolinci odbočíte na centrální křižovatce vpravo podle ukazatele na Mlázovy. Po cca 3 km dojedete k zámku a penzionu, který budete mít po levé ruce.

Z východu

Ze Strakonic se vydáte po silnici č. 22 směrem přes Horažďovice na Klatovy. Ve vesnici Zavlekov odbočíte doleva směr Kolinec. Po cestě projedete vesničku Buršice. V Kolinci odbočíte na centrální křižovatce vpravo podle ukazatele na Mlázovy. Po cca 3 km dojedete k zámku a penzionu, který budete mít po levé ruce.

Od jihozápadu

Ze Železné Rudy se vydáte po silnici č. 27 (E 53) směrem na Klatovy. Budete sledovat ukazatele a po cca 20 km odbočíte doprava do vesnice Běšiny. Projedete vesnicí Běšiny po silnici č. 171 směr Sušice. Po cca 1,5 km nepřehlédněte odbočku vlevo na vesničku Podolí. Projedete vesničku Podolí - po pravé ruce budete mít jezdecký ranč, budete pokračovat stále vpřed. Silnička se bude kroutit. Projedete úzkým viaduktem - pozor na event. protijedoucí vozidla - a po levé ruce budete mít železniční stanici Malonice. Na křižovatce se dáte vlevo přes železniční přejezd a za ním hned vpravo směrem na vesničku Jindřichovice a Kolinec. Po příjezdu do Kolince budete vyjíždět na centrální křižovatku. Na té se dáte vlevo podle ukazatele na Mlázovy. Po cca 3 km dojedete k zámku a penzionu, který budete mít po levé ruce.

Od západu

Z Rozvadova pojedete po dálnici D 5 směrem na Plzeň až k ukazateli směr Klatovy. Najedete na silnici č. 27 (E 53) směrem na Klatovy. Z Klatov budete pokračovat po silnici č. 22 směrem na Horažďovice. Po cca 13 km odbočíte doprava na silnici č. 187 směr Kolinec - Sušice. V Kolinci odbočíte na centrální křižovatce vpravo podle ukazatele na Mlázovy. Po cca 3 km dojedete k zámku a penzionu, který budete mít po levé ruce.